Naturbruket i Änga

Naturbruket i Änga

Naturbruket i Änga är ett litet lantbruk i Änga utanför Hökerum i Ulricehamns kommun som odlar Krav-certifierade grönsaker med hjälp av småskaliga metoder och Nordsvenska hästkrafter.

Vi är strävar efter att tillämpa naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. Med dessa metoder minskas behovet av gödning och vattning, jorden får en naturlig sammansättning som gynnar mikrolivet i jorden, nyttoinsekter och ger ett bra näringsinnehåll i grönsakerna.

Den Nordsvenska hästen är en gammal svensk arbetshäst som idag riskerar utrotning då det föds allt för få föl. Den kulturhistoriskt värdefulla nordsvenska rasen är otroligt mångsidig och värdefull i ett småbruk. Hästen används till mycket på gården, allt från att harva och radhacka bland grönsakerna till att hämta virke i betesmarker och skog.
Vi har också en liten besättning Gotlandsfår som hjälper till att vårda markerna samt några hönor.

Vi har livsmedelsgodkänt kök för att kunna förädla det vi odlar på gården.
Vi säljer grönsaker till restaurang och via REKO-ringar i närheten samt under säsong i en självbetjäningsbutik på gården. Ägg samt kött och skinn från lammen säljs via Reko-ring och i gårdsbutik.
Mer information finner du på vår hemsida, facebook och instagram. För att komma dit, tryck på någon utav ikonerna nedan.