KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

Kontakt
kontakt

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Den personliga integriteten är viktig för oss i Taste The Countryside och vi ansvarar för den personliga information som du delar med oss. Notera att dina uppgifter lagras i vårt medlemsregister och kontaktuppgifter kan komma att delas till *tredje part.

*Med tredje part menas övriga medlemmar, besökare och arrangörer eller utställare.

Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post tastethecountryside@hotmail.com

Till vad?
Medlem: i föreningen behöver vi uppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Samt deltagande och rapportering till tex studieförbund och andra regionala organisationer.

Som besökare, kund: behöver vi uppgifter så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Hur länge?
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Delning?
Exempel: Vi kan komma att dela dina uppgifter med studieförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter och organisationer.

Har du frågor? Kontakta oss via mail!

Besök oss gärna på sociala medier!